Товарните превози од Австрија ослободени од данок

Европскиот суд на правдата (ЕСП) пресуди дека Австрија мора да наплаќа ДДВ за транспортни услуги во трета земја кога компанијата за испраќање користи подизведувач кој испорачува стоки до крајниот потрошувач. Сепак, ЕСП дозволи транспортната услуга на трети страни да биде изземена ако превозникот испорача стоката директно до клиентот без користење на подизведувач. Австриската стопанска комора соопшти дека таквото толкување на јавното право би довело до промена во административната практика на Австрија во 2019 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published.