На Германија им требаат 45.000 возачи

Секој петти камион во Германија стои затоа што нема возачи, а ситуацијата ќе биде уште полоша бидејќи постои закана за нарушувањата во економијата, кои сé повеќе страдаат од транспортните проблеми.

Во моментов во Германија недостасуваат 45.000 возачи, а според некои извори 30.000 возачи ја напуштаат оваа професија секоја година. Причини за ова има повеќе: недоволна плата, семејна сегрегација, зголемен притисок за исполнување на роковите и сложени регулативи кои ја придружуваат транспортната индустрија.

Долгорочната перспектива е уште полоша, бидејќи од 1,5 милиони возачи во Германија повеќе од еден милион се постари од 45 години, а само 2.000 нови возачи се достапни годишно. Некогаш од армијата излегуваа околу 15.000 обучени возачи, меѓутоа со престанувањето на обврската за служење на воениот рок и тоа престана.

Најголемите проблеми се во градежништвото, во пласманот на стока за широка потрошувачка и во логистичките компании. Сите оние кои сакаат да работат а се земаат во предвид, особено оние од Источна Европа. Според податоците на Федералната канцеларија за вработување, 15,5 проценти од возачите во Германија се странци, а како што се намалува приливот од исток, ќе се обидат идните возачите да ги бараат меѓу новопристигнатите имигранти.

Решавањето на овој проблем е можно само со зголемување на атрактивноста на овој интерес за младите, што ќе се случи со значително зголемување на платите, што повторно пак предизвикува зголемени транспортни трошоци. Еден од интересните предлози што доаѓаат од Америка (кој има слични проблеми) а тоа е да се плаќаат  возачите за времето поминато во камионот, а не по изминат километар или процент од сообраќајот. Таквиот систем би бил многу поповолен за возачот на кој сега паѓаат во сите времески трошоци, од чекање за товарење / истоварување, сообраќајниот метеж, границите итн.