Понудете утоварен простор за да избегнете празни релации

За да имате оптималнoто искористување на Вашите камиони, TimoCom за Вас на транспортната платформа подготви преглед со понуди на утовари и преглед со возила. Како налогоземач тука можете да поставите информации за видот на возилото, волуменот/тежината, датумот, почетната и крајната дестинација на возилото. Со тоа избегнувате празни возења и непотребни трошоци. Од страна на TimoCom проверените налогодавачи имаат можност со само еден клик директно да стапат во контакт со Вас и да склучат транспортни договори.

Корисниците на нашиот портал, можат, со едноставно кликнување на банерот на Timocom, кој се наоѓа на десна страна од нашата страница, да најдат понуди за утовар како и да дадат понуда за утоварен простор за цела Европа.