Вињетките во Романија поскапеа

Од 20 јануари 2017 година вињетките во Романија се со променети цени.

Девизниот курс важечки за сертификати, издадени во јануари 2017 година е: 1 евро = 4,5402 романски леи. За добивање на цените во леи помножете ги сумите во евра, подолу во табелата и наведениот курс и заокружете на втора децимала.

  Цена на вињетките во евра
Категорија на ПС 1

ден

7

дена

30

дена

90

дена

1

година

A – лесни возила

B – товарни возила до 3,5 тони (вкл.)

C – товарни возила од 3,5 до 7,5 тони (вкл.)

D – товарни возила од 7,5 до 12 тони (вкл.)

E – товарни возила 12 или повеќе тони со максимум 3 оски

F – товарни возила 12 или повеќе тони со 4 и повеќе оски

G – превозни средства за патници со повеќе од 9 и максимум 23 места (вкл. и возачот)

H – превозни средства за патници со повеќе од 23 места (вкл. и возачот)

4

7

9

 

11

 

2

 

7

 

3

6

16

28

36

 

55

 

20

 

35

 

7

16

32

56

72

 

121

 

52

 

91

13

36

92

160

206

 

345

 

120

 

210

28

96

320

560

720

 

1210

 

320

 

560

Leave a Reply